Câu hỏi thường gặp

  • siêu thị hàng Mỹ có chương trình khuyến mãi như thế nào?

    Chương trình Khuyến mãi áp dụng thường xuyên và liên tục đối với các khách hàng là thành viên của Siêu Thị Hàng Mỹ

    Mổi đơn đặt hàng của bạn sẽ được tích lũy một số điểm nhất định, khi số điểm tích lũy của bạn đủ để quy đổi thành tiền, giá trị quy đổi này sẽ được chiết khấu trực tiếp vào đơn đặt hàng tiếp theo của bạn, số điểm tích lũy đủ để bạn đổi chiết khấu hiện tại là 100 điểm, tương ứng với giá trị giao dịch là 10.000.000